TSR - terapia skoncentrowana na rozwiązaniu

Każdy terapeuta TSR terapię traktuje jako spotkanie dwóch ekspertów. Pierwszy z nich – klient, jest ekspertem od swojego życia, terapeuta zaś jest ekspertem od zadawania właściwych i użytecznych dla klienta pytań.

Terapia TSR - co to jest?

Jedno z głównych założeń TSR – terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, mówi, że rozwiązanie problemu z którym zgłasza się klient powinno zajęć najkrótszy czas jaki jest możliwy. To założenie, jak i sama nazwa – krótkoterminowa, brzmi zachęcająco dla osób chcących uzyskać pomoc w szybkiej perspektywie czasowej. Warto jedno podkreślić iż każdy z klientów pracuje w swoim własnym tempie oraz problemy różnią się między sobą. 

Z angielskiej nazwy brief – oznacza zwięzły, czyli na terapię nie jest poświęcone ani jedno spotkanie więcej niż jest to potrzebne. Jeżeli uznasz, że jednorazowa rozmowa przyniosła ci oczekiwane wsparcie – świetnie! Jeśli jednak okaże się, iż Twoje trudności wymagają dłuższej pracy terapeutycznej daj sobie na to szansę. Ostatecznie to klient powinien zdecydować, kiedy chciałby zakończyć terapię i co jest dla niego wartościowe w terapii. W praktyce warto jednak słuchać wskazówek i perspektywy terapeuty. 

Terapia skierowana na rozwiązania - czyli jak to działa?

Terapia oparta na rozwiązaniach tłumacząc najprościej skupia się na tym co już działa lub działało w życiu klienta, a co jest pomocne do poprawienia jakości jego życia lub osiągania zaplanowanych celów. Krótko mówiąc – jeśli coś działa – rób tego więcej! Opiera się na założeniu, że klient ma wiedzę dotyczącą tego co może mu służyć – czasem potrzebuje tylko kogoś kto właściwymi pytaniami pomoże mu to na nowo odnaleźć. Terapeuta w TSR służy klientowi tylko po to, aby ten odnalazł w sobie siłę na nowo. Odpowiednio przeszkolony w tym nurcie psycholog może skutecznie wspomóc klienta. 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - dla kogo?

TSR w swoim zakresie obejmuje pomocą psychologiczną każdą osobę – dzieci, młodzież, dorosłych, pary oraz całe rodziny. Poszukując odpowiedniego specjalisty w tym nurcie warto jednak kierować się tym, jakie informacje zamieszcza o sobie na profilu instytucji, w której pracuje. Tak, jak w przypadku innych dziedzin, terapeuci TSR mogą specjalizować się w określonym zakresie tematycznym lub grupie pacjentów. Przykładowo, wielu terapeutów pracuje w obszarze uzależnień, terapii rodzin lub zaburzeń odżywiania. Wybierając specjalistę warto również zwrócić uwagę na jego wykształcenie kierunkowe – najlepiej jeżeli jest on magistrem psychologii. 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - dzieci, nastolatkowie i rodziny

Omawiany nurt terapeutyczny w znacznej mierze polega na wzmacnianiu pozytywnych cech i zasobów osób uczęszczających na spotkania terapeutyczne. Zakłada, że okazując wsparcie i wiarę w możliwości drugiego człowieka, a także służąc mu empatycznym wysłuchaniem i rozmową możemy pomóc mu w przezwyciężaniu różnorodnych trudności. 

Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci, które budują swoje poczucie własnej wartości oraz potrzebują zachęty do odkrywania świata w sposób odważny i taki, w którym lęk je nie ogranicza. TSR wsparciem otacza również nastolatków, którzy są lub wkraczają w trudny dla siebie okres – okres niepewności dotyczący swojej tożsamości, samooceny, dalszej przyszłości oraz cechujący się dużą potrzebą aprobaty rówieśników. Empatyczny psycholog może okazać się dużym wsparciem w pokonywaniu trudności wynikających z wkraczania na drogę samodzielnej dorosłości.

TSR jest metodą przyjazną także dla całych rodzin. Terapeuta tego nurtu przeszkolony jest, aby swoją pracę móc wykorzystywać w obrębie całego systemu, który do niego przychodzi – rodziny, czy też pary. 

W naszej Pracowni terapię TSR dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzi Anna Wraga oraz dla młodzieży i młodych dorosłych Anita Burdzy.

Autor

Anita Burdzy

Psycholog Pracujący z dorosłymi i młodzieżą w nurcie TSR.

Pracownia Psychologiczna Relacja. All Rights Reserved. 2021

Podziel się: