Psychoterapia gestalt - na czym polega?

Terapia gestalt może ująć Nas swoim holistycznym podejściem do człowieka i koncentracją na teraźniejszości – zamiast dogłębnej analizy przeszłości czy planowaniu przyszłości, skupia się na tu i teraz, czyli na tym, co obecnie czujesz i przeżywasz. Ma za zadanie wspierać jednostkę w odkrywaniu i zrozumieniu siebie oraz rozwijaniu swojego pełniejszego potencjału.

Terapia w nurcie Gestalt

Założeniem psychoterapii Gestalt jest holistyczne ujęcie człowieka co oznacza, że jego doświadczenia nie mogą być analizowane oraz uzdrawiane, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę wszystkich aspektów życia tej osoby. Jednostka jest całością, która aktywnie buduje siebie i swoje doświadczenia poprzez interakcje z otoczeniem.

Holizm oznacza uznanie roli ciała i objawów somatycznych w funkcjonowaniu psychicznym człowieka. W aspekcie tu i teraz ciało gra ważną rolę – nurt Gestalt zakłada, że prawdziwe zrozumienie siebie, a przez to rozwiązanie problemów, może nastąpić poprzez świadomość tego, co aktualnie się wydarza i co się aktualnie czuje. W tym bardzo pomocne okazuje się być ciało, czyli świadomość doświadczania jego napięcia, bólu, oddechu czy po prostu przyjemnego komfortu. Każda emocja ma bowiem swój komponent fizjologiczny – to co przeżywamy psychicznie zawsze ma swoje odzwierciedlenie w ciele. Klientów zachęca się do uznania obu tych sfer w doświadczaniu emocji, dlatego też zwraca się szczególną uwagę na odczucia fizyczne.

 

Na czym polega terapia Gestalt

Cieleśnie, jak i emocjonalnie – kładzie się duży nacisk na to, jak klient doświadcza samego siebie. Zachęcany jest on wręcz do dialogu z różnymi częściami i wersjami siebie. Jedna część mnie jest mi życzliwa, druga mnie krytykuje, trzecia jest zmęczona a kolejnej ambicja nie pozwala odpocząć – jedne nasze części są dominujące, innych wydaje się brakować. Ważne jest to, aby zaakceptować samego siebie a następnie pozwolić sobie na integrację, ponieważ nasze doświadczenia zazwyczaj nie są jednorodne, mogą kierować nami różne emocje i myśli w różnych sytuacjach. Akceptacja samego siebie ma niebagatelny wpływ na obserwowany w trakcie terapii rozwój osobisty.

Każda jednostka dąży do samoregulacji i utrzymania równowagi w środowisku, w którym funkcjonuje. Dążąc do realizacji swoich potrzeb ciągle podejmuje decyzje o kontakcie lub wycofaniu z elementów swojego otoczenia. Terapia gestalt zaprasza nas do identyfikacji, a następnie zrozumienia blokad i przeszkód, które utrudniają klientom pełne doświadczanie życia. Klient zachęcany jest do różnych eksperymentów psychologicznych czego owocem może okazać się eksploracja swoich uczuć, myśli i reakcji.

Dlaczego Gestalt?

Zdaniem gestaltystów, im człowiek jest bardziej świadomy siebie i swoich zależności w otoczeniu, tym większa jest świadomość podejmowanych przez niego decyzji nawet tych drobnych. To z kolei prowadzi człowieka do wolności. Terapia Gestalt dąży do wprowadzenia zmian w życiu człowieka i przywrócenie mu poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Ponadto, dużą rolę przypisuje się akceptacji samego siebie, co ma niebagatelny wpływ na postępujący rozwój osobisty.

Autor

Anita Burdzy

Psycholog Pracujący z dorosłymi i młodzieżą w nurcie TSR.

Pracownia Psychologiczna Relacja. All Rights Reserved. 2021

Podziel się: