Psycholog i psychoterapia w Mielcu

Pracownię Psychologiczną Relacja tworzą specjaliści którzy, mają ogromne doświadczenie i cieszą się zaufaniem Mielczan wypracowanym przez lata. Udzielamy wsparcia, prowadzimy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, neuropsychologiczną oraz psychoterapię. 

Pracownia to kameralna i komfortowa przestrzeń. Czują się tu bezpiecznie zarówno dorośli jak i dzieci. Cieszymy się, że możemy zaoferować również profesjonalną i kompleksową obsługę klientów, elastyczne godziny wizyt i spokojne bezpieczne miejsce do pracy nad poprawą jakości swojego życia.❤️

W naszym zawodzie niezwykle cenimy dyskrecję! Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, przestrzegamy kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Nie plotkujemy, nie rozmawiamy o naszych klientach. Wszystkie powierzone nam informacje zostają między klientem a terapeutą! 

Co nas wyróżnia? Nie tylko komfortowe gabinety i różnorodna oferta, ale przede wszystkim PROFESJONALNA kadra w Mielcu. W naszym zespole są tylko psychologowie, specjaliści z ogromnym doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Jesteśmy skuteczni!

To, co czujesz, to nie słabość! Pomoc psychologiczna realnie podnosi jakość życia!

relacja psycholog mielec

Psychologowie i psychoterapeuci w Mielcu

Małgorzata Ingram

Małgorzata jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Regularnie uczestniczy w superwizjach i szkoleniach. Jest certyfikowanym trenerem Szkoły dla Rodziców. Ukończyła również trzystopniowe studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Można wymienić jeszcze mnóstwo kursów, konferencji, warsztatów i treningów, w których uczestniczyła, ważniejsze jednak jest to, że oprócz wiedzy, którą wciąż zdobywa, cechuje się prawdziwą mądrością życiową. Dzięki temu od początku rozmowy czuć w kontakcie z nią spokój i profesjonalizm, który udziela się podczas mieleckich sesji. 

Do gabinetu często przychodzi chwilę wcześniej, by złapać oddech w codziennym biegu, napić się kawy, a w maju zapatrzeć się w kwitnący za oknem bez.

Jeśli chcesz skontaktować się z Małgosią, zadzwoń pod numer 608594576.

Elżbieta Stolle – Łogasz

Elżbieta Stolle – Łogasz współpracuje z Pracownią Psychologiczną Relacja od początku jej powstania. Jest psychologiem psychoterapeutą w Mielcu, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła również szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Porozumienia bez Przemocy.

W Relacji przyjmuje głównie klientów indywidualnych, pary oraz młodzież. Zajmuje się konsultacjami oraz psychoterapią.

Ela ma ogromną wiedzę i doświadczenie w pracy z klientami. Jest wrażliwa na drugiego człowieka – potrafi prawdziwie słuchać. Najchętniej odpoczywa czytając książki i pielęgnując swój ogród – tak, jak pomaga pielęgnować relacje swoich klientów.

Anna Kuczewska

Psycholog (ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach  oraz konferencjach naukowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z instytucjami związanymi        z pomocą psychologiczną i kształceniem. Zawodowo pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, a także z osobami dorosłymi.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i dorosłych z rożnymi trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym, a także szeroko rozumianą pomocą psychologiczną (terapia psychologiczna/neuropsychologiczna, interwencje w sytuacjach kryzysowych, zajęcia psychoedukacyjne).  

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej (psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży, psychotraumatologia, zaburzenia osobowości), psychologii rozwojowej oraz psychologii rodziny.

Entuzjastka życia blisko natury, poszukiwaczka równowagi życiowej, która czerpie inspiracje ze świata przyrody. Miłośniczka pieszych wycieczek.

Ewa Ingram

Psycholog, wykładowca akademicki, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt oraz Letnią Szkołę Gestalt. Uczestniczka szkolenia Terapia Zaburzeń Więzi i Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym oraz wielu kursów, warsztatów i konferencji. 

Swoje doświadczenie zdobywała w pracy indywidualnej oraz grupowej w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych w Mielcu oraz w prywatnym gabinecie. Założycielka Pracowni Psychologicznej Relacja w Mielcu, organizuje warsztaty rozwoju osobistego, spotkania dla rodziców oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Uwielbia spędzać wolne chwile z rodziną, pić kawę na tarasie i wybierać się w dalekie podróże. 

Obecnie mieszka w Ratyzbonie, gdzie prowadzi swój gabinet psychologiczny oraz udziela konsultacji on-line.

Anna Wraga

Jest psychologiem, w swojej pracy zawodowej głównie zajmuje się obszarem pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Rodziny. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz szkołach i przedszkolach.

Na co dzień spotyka się z dziećmi przejawiającymi różnorodne trudności, zarówno poznawczo-edukacyjne jak i emocjonalno-społeczne. Pracuje indywidualnie oraz grupowo. Prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i wsparcia osób z ASD.

W pracy z rodzicami głównie opiera się na nurtach Rodzicielstwa Bliskości oraz Pozytywnej Dyscypliny stawiając sobie za cel nadrzędny wsparcie rodzinny w budowaniu relacji i pokonywaniu trudności w oparciu o wzajemny szacunek i empatie.

Prywatnie żona i mama. Pełna zapału i optymizmu, wierząca w ludzi i w siłę relacji.

Zainteresowania zarówno zawodowe jak i te prywatne krążą wokół wspomnianych już nurtów Rodzicielstwa Bliskości, Pozytywnej Dyscypliny oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Porozumieniu bez Przemocy i Uważności.

Aleksandra Narowska-Bryła

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Ukończyła trzystopniowe studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz trzystopniowy kurs języka migowego.

Doświadczenie zawodowe nabywała w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie zajmowała się konsultacjami indywidualnymi z rodzicami (wsparcie psychologiczne, pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju dziecka), terapią indywidualną i grupową niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym o zaburzonym rozwoju (min. z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi oraz autyzmem). Była członkiem poradni autyzmu w tejże placówce. W latach 2012 – 2015 terapeuta oraz psycholog dla rodziny i dziecka ze spektrum autyzmu w ramach terapii: „Metoda 3i”. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze diagnozy oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Autorka i realizatorka licznych projektów i szkoleń psychoedukacyjnych oraz rozwojowych wspierających dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach oraz konferencjach. Podczas współpracy z klientem ceni sobie podejście interdyscyplinarne. Darząca dużym uznaniem nurt psychologii humanistycznej, a w terapii podejście rozwojowe, oparte na relacji. Nieustannie zafascynowana tematem wsparcia osób ze spektrum autyzmu.

Prywatnie dumna mama, pasjonatka fotografii, miłośniczka obcowania z naturą i poszukiwania nowych miejsc, smaków i doświadczeń.

Gerta Fijołek

Psycholog, pedagog, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym. Doradca zawodowy, posiada certyfikat szkoły trenerów i doradców personalnych. Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog zajmujący się problematyką kliniczną w obszarze diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu oraz w trakcie realizacji licznych projektów. Autorka programów psychoedukacyjnych i rozwojowych,   metody, którymi pracuje odwołują się do koncepcji twórczego i aktywnego uczenia. Oparte są głównie na potencjale uczestników, wymianie doświadczeń oraz ćwiczeniu konkretnych kompetencji.  

Karolina Fudali

Psycholog,  psychoterapeutka. Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe to przede wszystkim udzielanie konsultacji psychologicznych, spotkania w ramach krótkoterminowej pomocy psychologicznej, a także prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży oraz terapii par.

Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami, które doświadczają kryzysów i trudnych sytuacji życiowych, mają problemy emocjonalne i relacyjne, cierpią z powodu zaburzeń odżywiania się, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości. Pracuje z osobami, które pragną pogłębić wiedzę na temat własnych przeżyć i motywów, które kierują ich zachowaniem, tak aby lepiej rozumieć samego siebie i móc w pełni wykorzystać własny potencjał w drodze ku pełnej samorealizacji.

Katarzyna Juras

Katarzyna Juras jest psychologiem, absolwentką UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu (ASD). Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. 

Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie metod pracy z dziećmi przejawiającymi różne trudności rozwojowe. Dzięki temu doskonale rozumie ich potrzeby, trudności oraz wspiera również rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach (również z oddziałami integracyjnymi) oraz szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Praca z najmłodszymi przynosi jej ogromną satysfakcję. W pracowni prowadziła zajęcia dla dzieci nieśmiałych, mających trudności w zawieraniu i podtrzymywaniu kontaktów rówieśniczych. 

Odkrywając uroki macierzyństwa czerpie przyjemność z najdrobniejszych szczegółów i celebruje wolne chwile. Katarzyna to osoba energiczna, wesoła, szukająca pozytywów w każdej sytuacji. Stopniowo powraca do pracy w gabinetach pracowni.

Kinga Przeworska

Kinga Przeworska jest absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności: psychologa kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach. Ukończyła między innymi roczny „Kurs pedagogiczny w zakresie psychologii”, roczny kurs „Psychoterapii dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne”. Kurs „Mediator sądowy”. Była uczestniczką szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii- „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, oraz „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”.

Zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy psychologiczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży pracując w szkole podstawowej, przedszkolach, przychodni rehabilitacji oraz biorąc udział w dodatkowych projektach. Zajmuje się rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz analizą jego możliwości psychofizycznych, a także rozwija kompetencje emocjonalno- społeczne wspierając naturalny potencjał każdego dziecka. Wspiera również rodziców w procesie wychowywania swoich dzieci. Udziela konsultacji psychologicznych dotykając najważniejszych zagadnień odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa. W swojej pracy skupia się na budowaniu relacji oraz poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, dobrego kontaktu, uważności, realnego zaangażowania.

Z powodzeniem łączy pracę psychologa z macierzyństwem oraz ekologicznym stylem życia.

Daria Witoń

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność: psychologia rodziny) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka szkolenia psychoterapii uzależnień certyfikowanego przez Krajowe Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz warsztatach dotyczących zdrowia psychicznego. 

Udziela konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych w formie stacjonarnej oraz on-line. Prowadzi psychoterapię uzależnień dla osób dorosłych oraz ich bliskich.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień, w telefonie zaufania przeznaczonym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadząc konsultacje psychologiczne dla emigrantów w Polskim Psychologu. 

Interesuje się psychoterapią systemową, psychodramą oraz psychoterapią grupową. Od lat związana z Pracownią Psychologiczną Relacja, pełniąc rolę managera.

Iga Zubiel

Absolwentka psychologii na Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (specjalność kliniczno-sądowa). Od ponad trzech lat współpracuje z fundacją Pełna Życia, gdzie współtworzy trening umiejętności społecznych dla młodych dorosłych z niepełnosprawnością. Certyfikowany trener TUS.

Praktykę zawodową zdobywała między innymi w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Swoją przyszłość wiąże z terapią poznawczo-behawioralną i terapią schematu, planuje rozpocząć kurs psychoterapeutyczny w tym roku. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz młodzieży, również tej z niepełnosprawnościami.

Jest psychologiem pełnym pasji i zaangażowania w każdego pacjenta. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Niedawno rozpoczęła kurs na Uniwersytecie Warszawskim „Mózg, emocje i stres, czyli jak można zarządzać emocjami i stresem” oraz „Jak się dobrze komunikować?”.

W wolnym czasie lubi długie spacery, wypady w góry i powolne picie kawy na balkonie.

Renata Rajca

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta, doradca zdrowego żywienia.

Ukończyła UMCS w Lublinie rozpoczynając tym samym swoją pielgrzymkę w pomaganiu innym. Od wielu lat wspiera dzieci, nastolatków, młodzież oraz ich rodziców ho;istycznie podchodząc do klienta.
Każdą pojawiającą się trudność postrzega jako wyzwanie. Praktykowanie uważności, obcowanie z naturą, poszukiwanie komórkowego pożywienia, uprawa nietuzinkowych roślin, to część jej codziennego funkcjonowania.

Zadbaj o siebie, czyli traktuj ciało, umysł i duszę jak jedność to według niej drogowskaz dla człowieka XXI wieku.

Specjaliści pracujący w gabinetach Relacji mają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie. Nasze usługi są kompleksowe! Oferujemy psychoterapię dorosłych, pomoc psychologiczną, terapię par, terapię dzieci i młodzieży, doradztwo zawodowe, diagnozę i terapię neuropsychologiczną oraz terapię uzależnień.

Gdzie znajdziesz psychologa w Mielcu?

Nasze gabinety psychoterapeutyczne mieszczą się w budynku przy ul. Sienkiewicza 35/1 w Mielcu. To widoczny z głównej drogi dom otoczony ogrodem w centrum miasta. Dysponujemy cichymi gabinetami pracy indywidualnej oraz pokojem pracy grupowej. Nasze gabinety są przyjazne dzieciom, sprzyjają skupieniu i intensywnej pracy. Prowadzimy też zajęcia warsztatowe w firmach i instytucjach.

Pracownia Psychologiczna Relacja. All Rights Reserved. 2021