Psycholog Mielec

Psycholog i psychoterapia w Mielcu

Pracownię Psychologiczną Relacja tworzą specjaliści którzy, mają ogromne doświadczenie i cieszą się zaufaniem Mielczan wypracowanym przez lata. Udzielamy wsparcia, prowadzimy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, neuropsychologiczną oraz psychoterapię. 

Pracownia to kameralna i komfortowa przestrzeń. Czują się tu bezpiecznie zarówno dorośli jak i dzieci. Cieszymy się, że możemy zaoferować również profesjonalną i kompleksową obsługę klientów, elastyczne godziny wizyt i spokojne bezpieczne miejsce do pracy nad poprawą jakości swojego życia.❤️

W naszym zawodzie niezwykle cenimy dyskrecję! Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, przestrzegamy kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Nie plotkujemy, nie rozmawiamy o naszych klientach. Wszystkie powierzone nam informacje zostają między klientem a terapeutą! 

Co nas wyróżnia? Nie tylko komfortowe gabinety i różnorodna oferta, ale przede wszystkim PROFESJONALNA kadra w Mielcu. W naszym zespole są tylko psychologowie, specjaliści z ogromnym doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Jesteśmy skuteczni!

To, co czujesz, to nie słabość! Pomoc psychologiczna realnie podnosi jakość życia!

relacja psycholog mielec

Psychologowie i psychoterapeuci w Mielcu

Małgorzata Ingram

Małgorzata jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Regularnie uczestniczy w superwizjach i szkoleniach. Jest certyfikowanym trenerem Szkoły dla Rodziców. Ukończyła również trzystopniowe studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Można wymienić jeszcze mnóstwo kursów, konferencji, warsztatów i treningów, w których uczestniczyła, ważniejsze jednak jest to, że oprócz wiedzy, którą wciąż zdobywa, cechuje się prawdziwą mądrością życiową. Dzięki temu od początku rozmowy czuć w kontakcie z nią spokój i profesjonalizm, który udziela się podczas mieleckich sesji. 

Do gabinetu często przychodzi chwilę wcześniej, by złapać oddech w codziennym biegu, napić się kawy, a w maju zapatrzeć się w kwitnący za oknem bez.

Jeśli chcesz skontaktować się z Małgosią, zadzwoń pod numer 608594576.

Elżbieta Stolle – Łogasz

Elżbieta Stolle – Łogasz współpracuje z Pracownią Psychologiczną Relacja od początku jej powstania. Jest psychologiem psychoterapeutą w Mielcu, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła również szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Porozumienia bez Przemocy.

W Relacji przyjmuje głównie klientów indywidualnych, pary oraz młodzież. Zajmuje się konsultacjami oraz psychoterapią.

Ela ma ogromną wiedzę i doświadczenie w pracy z klientami. Jest wrażliwa na drugiego człowieka – potrafi prawdziwie słuchać. Najchętniej odpoczywa czytając książki i pielęgnując swój ogród – tak, jak pomaga pielęgnować relacje swoich klientów.

Jeśli chcesz skontaktować się z Elą, zadzwoń pod numer 666 245 238

Anna Wraga

Jest psychologiem, w swojej pracy zawodowej głównie zajmuje się obszarem pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Rodziny. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz szkołach i przedszkolach.

Na co dzień spotyka się z dziećmi przejawiającymi różnorodne trudności, zarówno poznawczo-edukacyjne jak i emocjonalno-społeczne. Pracuje indywidualnie oraz grupowo. Prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i wsparcia osób z ASD.

W pracy z rodzicami głównie opiera się na nurtach Rodzicielstwa Bliskości oraz Pozytywnej Dyscypliny stawiając sobie za cel nadrzędny wsparcie rodzinny w budowaniu relacji i pokonywaniu trudności w oparciu o wzajemny szacunek i empatie.

Prywatnie żona i mama. Pełna zapału i optymizmu, wierząca w ludzi i w siłę relacji.

Zainteresowania zarówno zawodowe jak i te prywatne krążą wokół wspomnianych już nurtów Rodzicielstwa Bliskości, Pozytywnej Dyscypliny oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Porozumieniu bez Przemocy i Uważności.

Joanna Tobiasz

Pedagog, psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta (w trakcie całościowego kursu psychoterapii UJ w Krakowie). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, m.in. Terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach- I i II stopień, Racjonalną terapię zachowań – I i II stopień, Specjalizację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiele szkoleń w zakresie pracy z rodziną w sytuacji kryzysowej.

Od ponad 20 lat pracuje z osobami i rodzinami, które przeżywają kryzysy w życiu osobistym, związane z podejmowaniem zmian w życiu, wzmacnianiem swojego poczucia wartości, przeżywających trudności w relacjach rodzinnych. Prowadzi szkolenia dla osób indywidualnych i instytucji w zakresie komunikacji, budowania relacji, radzenia sobie ze stresem, wzmacniania poczucia własnej wartości i poszukiwania swojej tożsamości.

Udziela wsparcia osobom dorosłym, które doświadczają zachowań agresywnych ze strony bliskich, aby mogły wzmocnić swoją postawę i być sprawcze w swoim życiu. Pomaga również osobom dorosłym, które mają trudności w panowaniu nad emocjami, są nadpobudliwe i dopuszczają się zachowań agresywnych wobec bliskich.

“Człowiek to istota składające się z ciała, umysłu i duszy. Tylko wtedy będziesz zdrowy kiedy te trzy sfery życia będą ze sobą współgrały. Moje holistyczne podejście do życia to dbanie o nie wszystkie jednocześnie. I tak też wygląda moja praca jako psycholog i terapeuta.”

Joanna Tobiasz

Marlena Kosiorowska

Marlena Kosiorowska – absolwentka psychologii o specjalności klinicznej, terapeuta biofeedback, diagnosta.  Rozpoczyna szkołę psychoterapii w podejściu integratywnym, aby móc indywidualnie dopasować się do potrzeb naszych klientów. Otwarta na różne podejścia w pracy z klientem, by uważnie słuchać i w pełni towarzyszyć w procesie zmiany. 

Wspiera osoby mające trudności z radzeniem sobie ze stresem oraz lękiem. Pomaga budować bezpieczne i zdrowe relacje z innymi ludźmi szczególnie w rodzinie, grupie rówieśniczej i pracy. Pomaga w rozwiązaniu problemów związanych z niską samooceną oraz trudnościami w przeżywaniu emocji (np. w zaburzeniach depresyjnych).

Swój wolny czas poświęca przede wszystkim osobom bliskim poprzez długie spacery lub wspólne przyrządzanie posiłków- co szczególnie uwielbia. Odpoczywa słuchając muzykę, czytając książki oraz pielęgnując ogród, tak jak dba rozwój naszych klientów.

Marlena Kosiorowska

Anna Lalik

Psycholog. W Pracowni prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną. Jest certyfikowanym terapeutą funkcji poznawczych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej realizowała projekty szkoleniowe, doradcze, edukacyjne oraz badawcze. Interesuje się aktywizacją osób w wieku senioralnym

Gerta Fijołek

Psycholog. W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną. Jest certyfikowanym terapeutą funkcji poznawczych. Autorka programów rozwojowych i psychoedukacyjnych.

Natalia Grzech

Jest absolwentką dietetyki I° na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz II° na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentem, które zdobyła w szpitalach, poradniach dietetycznych, przedszkolach, szkołach i gabinetach komercyjnych. Jest dietetykiem i obecnie zajmuje się dietetyką rodzinną. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach branżowych. W przyszłości chce rozwijać się w kierunku psychodietetyki i psychologii zdrowia. W swojej pracy wspiera dzieci i ich rodziców w budowaniu prawidłowej relacji z jedzeniem, pokazuje jak można jeść lepiej i czuć się dobrze. Stawia na holistyczne podejście do małego pacjenta, ponieważ dobrze żywione dziecko to zdrowy dorosły w przyszłości. Szczególnie bliski jest jej temat dotyczący żywienia najmłodszych zarówno pod kątem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych jak i z zakresu trudności żywieniowych (neofobia żywieniowa, wybiórcze jedzenie, zaparcia, niedobory żywieniowe, otyłość, niedożywienie). Prywatnie jest spełnioną żoną i mamą, uwielbia eksperymentować w kuchni, oraz biegać z psem. Jej motto: Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. – Earl Nightingale
Natalia Grzech

Kinga Przeworska

Jest absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach. Ukończyła między innymi roczny „Kurs pedagogiczny w zakresie psychologii”, roczny kurs „Psychoterapii dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo- behawioralne”. Była uczestniczką szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii- „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, oraz „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”.

Zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży pracując w szkole podstawowej, przedszkolach, przychodni rehabilitacji oraz biorąc udział w dodatkowych projektach. Zajmuje się rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz analizą jego możliwości psychofizycznych, a także rozwija kompetencje emocjonalno- społeczne wspierając naturalny potencjał każdego dziecka. Prowadzi zajęcia indywidualne na bazie terapii przez zabawę uważność, wizualizację, kreatywność. Na człowieka patrzy holistycznie. Wspiera również rodziców w procesie wychowywania swoich dzieci. Każdy kontakt z dzieckiem zaczyna od szczegółowego wywiadu z rodzicem. Udzielając mu konsultacji psychologicznych dotyka najważniejszych zagadnień odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa. W swojej pracy skupia się na budowaniu relacji oraz poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, dobrego kontaktu, uważności, realnego zaangażowania.

Z powodzeniem łączy pracę psychologa z macierzyństwem.
Kinga Przeworska

Jadwiga Głodzik

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Collegium Humanum. Dietetyk, psychodietetyk, biolog, biotechnolog żywności, dyplomowany ziołoznawca z wykorzystaniem aromaterapii (olejki doTERRA), refleksoterapeutka. Specjalizuję się nie tylko w odchudzaniu ale i w problemach zdrowotnych (choroby: tarczycy, żołądka, jelit, insulinooporność, cukrzyca, depresja, płodność, nowotwory). Do pacjenta podchodzę bardzo indywidualnie, bazując na leczniczych protokołach żywieniowych.

Patrzy na pacjenta jak na całość, a nie jak na poszczególne fragmenty, bo się tą całością czujemy i w rzeczywistości nią jesteśmy. Dlatego do pacjenta podchodzi integralnie i nieustannie poszerza swoją wiedzę o kolejne studia oraz szkolenia specjalistyczne.
Jadwiga Głodzik

Aleksandra Narowska-Bryła

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Ukończyła trzystopniowe studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz trzystopniowy kurs języka migowego. Doświadczenie zawodowe nabywała w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie zajmowała się konsultacjami indywidualnymi z rodzicami (wsparcie psychologiczne, pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju dziecka), terapią indywidualną i grupową niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym o zaburzonym rozwoju (min.z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi oraz autyzmem). Była członkiem poradni autyzmu w tejże placówce.  W latach 2012 – 2015 terapeuta oraz psycholog dla rodziny i dziecka ze spektrum autyzmu w ramach terapii: „Metoda 3i”. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze diagnozy oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Autorka i realizatorka licznych projektów i szkoleń psychoedukacyjnych oraz rozwojowych wspierających dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach oraz konferencjach. Podczas współpracy z klientem ceni sobie podejście interdyscyplinarne. Darząca dużym uznaniem nurt psychologii humanistycznej, a w terapii podejście rozwojowe, oparte na relacji. Nieustannie zafascynowana tematem wsparcia osób ze spektrum autyzmu. Prywatnie dumna mama, pasjonatka fotografii, miłośniczka obcowania z naturą i poszukiwania nowych miejsc, smaków i doświadczeń.
Aleksandra Narowska-Bryła

Magdalena Witkowska

Psycholog, interwent kryzysowy, praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Dialogu Motywującego; absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Rozpoczęła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. Wspiera osoby przechodzące przez kryzysy, pomaga uczyć się odkrywania, przeżywania i wyrażania emocji w zdrowy sposób, wspiera w radzeniu sobie ze stresem oraz lękiem. W swojej pracy odwołuje się Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz neurobiologii.

Pracuje z nastolatkami i dorosłymi. Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim.

Propaguje podejście podekreślające, że kryzys jest naturalnym i niezbędnym do rozwoju elementem życia, a jego świadome przeżycie może zaowocować bardziej dojrzałą i samoświadomą postawą. W wolnym czasie pisze, żeby utrwalić ulotny moment lub ubrać w słowa refleksję. Od czasu do czasu organizuje wycieczki piesze i rowerowe. Staram się rozpowszechniać wiedzę z pogranicza psychologii i neurobiologii przez udział w konferencjach i organizowanie warsztatów.

Ewa Ingram

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt oraz Letnią Szkołę Gestalt. Uczestniczka szkolenia Terapia Zaburzeń Więzi i Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym oraz wielu kursów, warsztatów i konferencji. 

Swoje doświadczenie zdobywała w pracy indywidualnej oraz grupowej w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych w Mielcu oraz w prywatnym gabinecie. Założycielka Pracowni Psychologicznej Relacja w Mielcu, organizuje warsztaty rozwoju osobistego, spotkania dla rodziców oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zajmuje się tworzeniem systemów pomocy psychologicznej. Współtwórca ogólnopolskiego programu wsparcia pracowników firm i ich bliskich Psychopakiet oraz projektu pomocy psychologicznej dla Polaków mieszkających za granicą Polski Psycholog SOS. Prezes Fundacji Dobre Relacje tworzącego projekt #MamyBliżej w całej Polsce.

Uwielbia spędzać wolne chwile z rodziną, pić kawę na tarasie i kolekcjonować buty. Obecnie mieszka w Ratyzbonie, gdzie prowadzi swój gabinet psychologiczny oraz udziela konsultacji on-line.

Ewa Ingram

Specjaliści pracujący w gabinetach Relacji mają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie. Nasze usługi są kompleksowe! Oferujemy psychoterapię dorosłych, pomoc psychologiczną, terapię par, terapię dzieci i młodzieży, doradztwo zawodowe, diagnozę i terapię neuropsychologiczną oraz terapię uzależnień.

Gdzie znajdziesz psychologa w Mielcu?

Nasze gabinety psychoterapeutyczne mieszczą się w budynku przy ul. Sienkiewicza 35/1 w Mielcu. To widoczny z głównej drogi dom otoczony ogrodem w centrum miasta. Dysponujemy cichymi gabinetami pracy indywidualnej oraz pokojem pracy grupowej. Nasze gabinety są przyjazne dzieciom, sprzyjają skupieniu i intensywnej pracy. Prowadzimy też zajęcia warsztatowe w firmach i instytucjach.

Pracownia Psychologiczna Relacja. All Rights Reserved. 2021