Oferta

Dla każdego, kto chce ułożyć sobie życie. Pomagamy osobom cierpiącym z powodu depresji, długotrwałego smutku, przedłużającej się żałoby. Wspieramy w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, niepokojem, zaburzeniami snu. Psychoterapia jest również dla tych, którzy obserwują trudności w swoich relacjach z bliskimi, czują się samotni lub chcą nauczyć się stawiać innym granic i zwiększyć pewność siebie. 

Podczas sesji z psychoterapeutą poznasz przyczyny swoich trudności i nauczysz się nowych sposobów radzenia sobie z nimi. Spojrzysz na swoje życie z innej perspektywy. Poznasz psychologiczne sprawdzone techniki na stres i codzienne napięcie. Poczujesz ulgę.

Psychologowie psychoterapeuci: Małgorzata Ingram, Elżbieta Stolle-Łogasz, Karolina Fudali.

Psychoterapia par i małżeństw to forma pomocy dla związków, w których partnerzy zmagają się z różnego typu problemami, nie mogą rozwiązać konfliktów, skutecznie się porozumieć bądź są w momencie przeżywania różnych kryzysów. Psychoterapia ta jest odpowiednia również dla par, które nie dostrzegają radości ze związku lub ich wspólna przestrzeń zaczyna przypominać pole bitwy, zamiast być miejscem kojarzącym się z relaksem i bezpieczeństwem.

Psychoterapię par prowadzi psycholog psychoterapeuta Karolina Fudali.

Dla dzieci, które przejawiają trudności emocjonalne i społeczne (niekontrolowanie emocji, wybuchy złości, problemy w relacjach z rodzicami i rówieśnikami, zamartwianie się, lęki) oraz poznawcze (kłopoty z koncentracją, trudności w nauce, problemy z zapamiętywaniem i odtwarzaniem materiału w szkole itp.). Również dla dzieci, które potrzebują wsparcia w prawidłowym rozwoju – zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Terapia psychologiczna dzieci jest prowadzona przez psychologów: Annę Wragę, Aleksandrę Narowską-Bryłę, Gertę Fijołek, Annę Kuczewską, Kingę Przeworską i Katarzynę Juras.

Dla młodzieży od 13. roku życia, która potrzebuje wsparcia emocjonalnego i rozmowy. Szczególnie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach z rodzicami i rówieśnikami. Również dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie, która potrzebuje wsparcia w prawidłowym rozwoju.

Terapię psychologiczną młodzieży prowadzą psychologowie: Anna Kuczewska i Gerta Fijołek.

Dwuetapowe konsultacje dla każdego nastolatka, który zastanawia się nad wyborem swojej drogi zawodowej a w tym ścieżki edukacyjnej. Profesjonalna diagnoza osobowości oraz indywidualnych predyspozycji, wsparcie psychologiczne w rozwoju zdolności intelektualnych i społecznych oraz zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju i planu sukcesu zawodowego. Ilość spotkań indywidualnych ustalana według potrzeb ze specjalistą psychologiem, doradcą zawodowym.

Konsultacji udzielają psychologowie doradcy zawodowi: Anna Kuczewska i Gerta Fijołek.

Badanie neuropsychologiczne skierowane jest m.in. do osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego: po urazie czaszkowo-mózgowym, po udarze mózgu, po operacji neurochirurgicznej, z zaburzeniami mowy o typie afazji, które spostrzegają u siebie obniżoną sprawność poznawczą, u których można podejrzewać dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego, jak w przypadku chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane), u których stwierdza się zaburzenia psychiatryczne – chorobom tym często towarzyszą zaburzenia procesów poznawczych.

Diagnozę neuropsychologiczną wykonują specjaliści: Anna Kuczewska i Gerta Fijołek.

Dla dzieci, u których występują trudności szkolne – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzenia typu dyslektycznego, które wynikają z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych, dla dzieci z ADHD (nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi) ,z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami ogólnorozwojowymi, u których występują zaburzenia koncentracji, zaburzenia emocjonalne i zachowania,oraz dla dzieci z dysharmoniami rozwojowymi.

Diagnozę neuropsychologiczną wykonują specjaliści: Anna Kuczewska i Gerta Fijołek.

Terapia dla dzieci mających trudności z uczeniem się. Kłopoty z koncentracją, zapominanie, brak uważności… Do tego nierozumienie zasad nauk ścisłych, wzory matematyczne, które “wylatują z pamięci” i… już brak słów i cierpliwości…

Dla tych wszystkich, którym potrzebne jest wsparcie w procesie uczenia się proponujemy TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ.

Dzięki właściwie dobranym narzędziom wspierającym dziecko pracujemy nad przedłużeniem czasu skupienia się, ćwiczymy pamięć, wyobraźnię i inne procesy poznawcze.

Uczymy też dzieci rozpoznawać emocje oraz radzić sobie z nimi. Pokazujemy, jak można kontrolować swoje zachowanie tak, by jednocześnie zaspokajać swoje potrzeby i nie krzywdzić nikogo w swoim otoczeniu.

Terapię pedagogiczną prowadzi: Anna Kuczewska i Gerta Fijołek.

Konsultacje psychologiczne dla każdego, kto nie może przyjść na spotkanie stacjonarnie. Szczególnie polecane osobom przebywającym za granicą i potrzebującym rozmowy z psychologiem w języku polskim.

Konsultacje prowadzą psychologowie: Ewa Ingram, Anna Wraga, Daria Witoń, Iga Zubiel

Zajęcia przeznaczone dla mam i ich małych dzieci do pierwszego roku życia. Zapraszamy świeżo upieczone mamy wraz ze swoimi pociechami. W trakcie warsztatu mamy dowiedzą się, jak wspierać rozwój swojego maluszka, poznają podstawy psychologii rozwojowej, znajdą odpowiedzi na pytania dotyczące snu niemowlęcia, jego sposobu komunikacji, prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. To również okazja do poznania innych wyjątkowych młodych mam, wymiany doświadczeń i inspiracji. Zajęcia prowadzone są w duchu Rodzicielstwa Bliskości.

Zajęcia prowadzone są obecnie w trybie on-line przez psychologów: Annę Wragę i Ewę Ingram.

Oferta Szkoleń on-line Pracowni Psychologicznej Relacja skierowana jest do rad pedagogicznych. Do każdego szkolenia dołączamy darmowy webinar spełniający funkcję pedagogizacji rodziców. Każde szkolenie jest przygotowane przez zespół specjalistów – psychologów, pedagogów, psychoterapeutów na co dzień pracujących w oświacie. Podczas szkoleń poruszamy m.in. takie tematy jak: zagrożenia zdalnego nauczania i sposoby zapobiegania im, indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej czy wypalenie zawodowe.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów Pracowni Psychologicznej Relacja.

Psychoterapia uzależnień skierowana jest do osób, które mają trudności w pokonywaniu różnego rodzaju uzależnień, tak aby skutecznie uwolnić się od wykańczającego środka bądź zachowania. Prowadzimy terapię osób uzależnionych od substancji chemicznych np. alkohol, nikotyna, leki oraz pomagamy osobom uzależnionym behawioralnie np. internet, zakupy czy hazard. Terapia uzależnień jest odpowiednia również dla osób, które odczuwają skutki uzależnienia bliskiej osoby bądź same w przeszłości doświadczyły trudnych sytuacji związanych z uzależnieniem.

Terapię uzależnień prowadzi psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji): Daria Witoń

Masz pytanie?

Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować bezpośrednio drogą elektroniczną lub telefoniczną. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

📧Adres e-mail: kontakt@pprelacja.pl

☎️Telefon: 730 505 117

📌PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA RELACJA

ul. Sienkiewicza 35/1 39-300 Mielec

relacja mielec

Pracownia Psychologiczna Relacja. All Rights Reserved. 2021