Czym jest Relacja?

Pracownię Psychologiczną Relacja tworzą specjaliści którzy, mają ogromne doświadczenie i cieszą się zaufaniem Mielczan wypracowanym przez lata. Udzielamy wsparcia, prowadzimy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, neuropsychologiczną oraz psychoterapię. Pracownia to kameralna i komfortowa przestrzeń. Czują się tu bezpiecznie zarówno dorośli jak i dzieci. Cieszymy się, że możemy zaoferować również profesjonalną i kompleksową obsługę klientów, elastyczne godziny wizyt i spokojne bezpieczne miejsce do pracy nad poprawą jakości swojego życia. ❤️

Psycholog i psychoterapeuta w Mielcu

W naszym zawodzie niezwykle cenimy dyskrecję! Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, przestrzegamy kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Nie plotkujemy, nie rozmawiamy o naszych klientach. Wszystkie powierzone nam informacje zostają między klientem a terapeutą!  Co nas wyróżnia? Nie tylko komfortowe gabinety i różnorodna oferta, ale przede wszystkim PROFESJONALNA kadra w Mielcu. W naszym zespole są tylko psychologowie, specjaliści z ogromnym doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Jesteśmy skuteczni!

To, co czujesz, to nie słabość! Pomoc psychologiczna realnie podnosi jakość życia!

Nasi specjaliści

Ewa Ingram

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt oraz Letnią Szkołę Gestalt. Uczestniczka szkolenia Terapia Zaburzeń Więzi i Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym oraz wielu kursów, warsztatów i konferencji.
Swoje doświadczenie zdobywała w pracy indywidualnej oraz grupowej w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych w Mielcu oraz w prywatnym gabinecie. Założycielka Pracowni Psychologicznej Relacja w Mielcu, organizuje warsztaty rozwoju osobistego, spotkania dla rodziców oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zajmuje się tworzeniem systemów pomocy psychologicznej. Współtwórca ogólnopolskiego programu wsparcia pracowników firm i ich bliskich Psychopakiet oraz projektu pomocy psychologicznej dla Polaków mieszkających za granicą Polski Psycholog SOS. Prezes Fundacji Dobre Relacje tworzącego projekt #MamyBliżej w całej Polsce.

Uwielbia spędzać wolne chwile z rodziną, pić kawę na tarasie i kolekcjonować buty. Obecnie mieszka w Ratyzbonie, gdzie prowadzi swój gabinet psychologiczny oraz udziela konsultacji on-line.
Ewa Ingram

Anna Wraga

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich UMCS o specjalności Psychologia Rodziny. W trakcie całościowego szkolenia Psychoterapii Systemowej. Ukończyła dwustopniowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i wiele innych szkoleń z zakresu terapii i pomocy psychologicznej. Pracuje pod stałą superwizją. 

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Udziela konsultacji rodzicielskich. Pracuje stacjonarnie oraz online.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, GOPS, szkołach i przedszkolach oraz praktyce prywatnej.  W gabinetach Relacji na co dzień wspiera rodziny w poszukiwaniu sposobów na rozwiązywanie konfliktów, usprawnianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami i pomocą w ustabilizowaniu sytuacji rodzinnej. Wspiera rodziców w nabywaniu i udoskonalaniu kompetencji rodzicielskich, lepszym rozumieniu zachowań i przeżyć wewnętrznych dzieci.  Pracuje również indywidualnie z dziećmi, i młodzieżą w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, kryzysami rozwojowymi oraz sytuacyjnymi (nienormatywnymi). Ma doświadczenie w pracy z dziećmi nauroatypowymi. 

Pracuje integratywnie głównie opierając się na nurtach TSR oraz paradygmacie systemowym.

W pracowni Relacja prowadzi szkolenia, spotkania i warsztaty rozwojowe.

Joanna Tobiasz

Pedagog, psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta (w trakcie całościowego kursu psychoterapii UJ w Krakowie). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, m.in. Terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach- I i II stopień, Racjonalną terapię zachowań – I i II stopień, Specjalizację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiele szkoleń w zakresie pracy z rodziną w sytuacji kryzysowej.
Od ponad 20 lat pracuje z osobami i rodzinami, które przeżywają kryzysy w życiu osobistym, związane z podejmowaniem zmian w życiu, wzmacnianiem swojego poczucia wartości, przeżywających trudności w relacjach rodzinnych. Prowadzi szkolenia dla osób indywidualnych i instytucji w zakresie komunikacji, budowania relacji, radzenia sobie ze stresem, wzmacniania poczucia własnej wartości i poszukiwania swojej tożsamości.

Udziela wsparcia osobom dorosłym, które doświadczają zachowań agresywnych ze strony bliskich, aby mogły wzmocnić swoją postawę i być sprawcze w swoim życiu. Pomaga również osobom dorosłym, które mają trudności w panowaniu nad emocjami, są nadpobudliwe i dopuszczają się zachowań agresywnych wobec bliskich.

“Człowiek to istota składające się z ciała, umysłu i duszy. Tylko wtedy będziesz zdrowy kiedy te trzy sfery życia będą ze sobą współgrały. Moje holistyczne podejście do życia to dbanie o nie wszystkie jednocześnie. I tak też wygląda moja praca jako psycholog i terapeuta.”
Joanna Tobiasz

Małgorzata Ingram

Małgorzata jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
Regularnie uczestniczy w superwizjach i szkoleniach. Jest certyfikowanym trenerem Szkoły dla Rodziców. Ukończyła również trzystopniowe studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Można wymienić jeszcze mnóstwo kursów, konferencji, warsztatów i treningów, w których uczestniczyła, ważniejsze jednak jest to, że oprócz wiedzy, którą wciąż zdobywa, cechuje się prawdziwą mądrością życiową. Dzięki temu od początku rozmowy czuć w kontakcie z nią spokój i profesjonalizm, który udziela się podczas mieleckich sesji.

Do gabinetu często przychodzi chwilę wcześniej, by złapać oddech w codziennym biegu, napić się kawy, a w maju zapatrzeć się w kwitnący za oknem bez.

Jeśli chcesz skontaktować się z Małgosią, zadzwoń pod numer 608594576.

Kinga Przeworska

Jest absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach. Ukończyła między innymi roczny „Kurs pedagogiczny w zakresie psychologii”, roczny kurs „Psychoterapii dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo- behawioralne”. Była uczestniczką szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii- „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, oraz „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”.

Zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży pracując w szkole podstawowej, przedszkolach, przychodni rehabilitacji oraz biorąc udział w dodatkowych projektach. Zajmuje się rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz analizą jego możliwości psychofizycznych, a także rozwija kompetencje emocjonalno- społeczne wspierając naturalny potencjał każdego dziecka. Prowadzi zajęcia indywidualne na bazie terapii przez zabawę uważność, wizualizację, kreatywność. Na człowieka patrzy holistycznie. Wspiera również rodziców w procesie wychowywania swoich dzieci. Każdy kontakt z dzieckiem zaczyna od szczegółowego wywiadu z rodzicem. Udzielając mu konsultacji psychologicznych dotyka najważniejszych zagadnień odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa. W swojej pracy skupia się na budowaniu relacji oraz poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, dobrego kontaktu, uważności, realnego zaangażowania.

Z powodzeniem łączy pracę psychologa z macierzyństwem.
Kinga Przeworska
Marlena Kosiorowska

Marlena Kosiorowska

Marlena Kosiorowska – absolwentka psychologii o specjalności klinicznej, terapeuta biofeedback, diagnosta.  Rozpoczyna szkołę psychoterapii w podejściu integratywnym, aby móc indywidualnie dopasować się do potrzeb naszych klientów. Otwarta na różne podejścia w pracy z klientem, by uważnie słuchać i w pełni towarzyszyć w procesie zmiany.
Wspiera osoby mające trudności z radzeniem sobie ze stresem oraz lękiem. Pomaga budować bezpieczne i zdrowe relacje z innymi ludźmi szczególnie w rodzinie, grupie rówieśniczej i pracy. Pomaga w rozwiązaniu problemów związanych z niską samooceną oraz trudnościami w przeżywaniu emocji (np. w zaburzeniach depresyjnych).

Swój wolny czas poświęca przede wszystkim osobom bliskim poprzez długie spacery lub wspólne przyrządzanie posiłków- co szczególnie uwielbia. Odpoczywa słuchając muzykę, czytając książki oraz pielęgnując ogród, tak jak dba rozwój naszych klientów.

Magdalena Witkowska

Psycholog, interwent kryzysowy, praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Dialogu Motywującego; absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.
Rozpoczęła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. Wspiera osoby przechodzące przez kryzysy, pomaga uczyć się odkrywania, przeżywania i wyrażania emocji w zdrowy sposób, wspiera w radzeniu sobie ze stresem oraz lękiem. W swojej pracy odwołuje się do Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz neurobiologii.

Pracuje z nastolatkami i dorosłymi. Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim.

Propaguje podejście podekreślające, że kryzys jest naturalnym i niezbędnym do rozwoju elementem życia, a jego świadome przeżycie może zaowocować bardziej dojrzałą i samoświadomą postawą. W wolnym czasie pisze, żeby utrwalić ulotny moment lub ubrać w słowa refleksję. Od czasu do czasu organizuje wycieczki piesze i rowerowe. Staram się rozpowszechniać wiedzę z pogranicza psychologii i neurobiologii przez udział w konferencjach i organizowanie warsztatów.
Anita Burdzy

Anita Burdzy

Jest psycholożką oraz kognitywistką. Wierzy, że w życiu warto działać pomimo lęku, choć czasami brakuje do tego siły, odwagi, pomysłu lub strategii. W takich okolicznościach warto poprosić o pomoc oraz wsparcie. Psycholog jest po to, aby razem z Tobą zastanowić się jak możesz się w te elementy wyposażyć.

Pracuje w nurcie TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, który uważa, że każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia i posiada odpowiednie zasoby, aby skutecznie rozwiązać swoje trudności. Zdarza się, że nie dostrzegamy swoich umiejętności i dlatego właśnie potrzebny jest ktoś z zewnątrz – ktoś kto pomoże nam się na nie naprowadzić.

W wolnych chwilach zajmuje się praktykowaniem jogi, tańcem a przede wszystkim pielęgnowaniem swojej kolekcji roślin. Uważa, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna w utrzymaniu zdrowia – nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Ciało i umysł są dla niej nierozłącznymi aspektami człowieka.

Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi.

Jadwiga Głodzik

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Collegium Humanum. Dietetyk, psychodietetyk, biolog, biotechnolog żywności, dyplomowany ziołoznawca z wykorzystaniem aromaterapii (olejki doTERRA), refleksoterapeutka.
Specjalizuję się nie tylko w odchudzaniu ale i w problemach zdrowotnych (choroby: tarczycy, żołądka, jelit, insulinooporność, cukrzyca, depresja, płodność, nowotwory). Do pacjenta podchodzę bardzo indywidualnie, bazując na leczniczych protokołach żywieniowych.

Patrzy na pacjenta jak na całość, a nie jak na poszczególne fragmenty, bo się tą całością czujemy i w rzeczywistości nią jesteśmy. Dlatego do pacjenta podchodzi integralnie i nieustannie poszerza swoją wiedzę o kolejne studia oraz szkolenia specjalistyczne.
Jadwiga Głodzik
Natalia Grzech

Natalia Grzech

Jest absolwentką dietetyki I° na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz II° na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentem, które zdobyła w szpitalach, poradniach dietetycznych, przedszkolach, szkołach i gabinetach komercyjnych.
Jest dietetykiem i obecnie zajmuje się dietetyką rodzinną. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach branżowych. W przyszłości chce rozwijać się w kierunku psychodietetyki i psychologii zdrowia. W swojej pracy wspiera dzieci i ich rodziców w budowaniu prawidłowej relacji z jedzeniem, pokazuje jak można jeść lepiej i czuć się dobrze. Stawia na holistyczne podejście do małego pacjenta, ponieważ dobrze żywione dziecko to zdrowy dorosły w przyszłości. Szczególnie bliski jest jej temat dotyczący żywienia najmłodszych zarówno pod kątem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych jak i z zakresu trudności żywieniowych (neofobia żywieniowa, wybiórcze jedzenie, zaparcia, niedobory żywieniowe, otyłość, niedożywienie). Prywatnie jest spełnioną żoną i mamą, uwielbia eksperymentować w kuchni, oraz biegać z psem. Jej motto: Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. – Earl Nightingale.

Aleksandra Narowska-Bryla

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
Ukończyła trzystopniowe studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz trzystopniowy kurs języka migowego. Doświadczenie zawodowe nabywała w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie zajmowała się konsultacjami indywidualnymi z rodzicami (wsparcie psychologiczne, pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju dziecka), terapią indywidualną i grupową niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym o zaburzonym rozwoju (min.z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi oraz autyzmem). Była członkiem poradni autyzmu w tejże placówce. 

W latach 2012 – 2015 terapeuta oraz psycholog dla rodziny i dziecka ze spektrum autyzmu w ramach terapii: „Metoda 3i”. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze diagnozy oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Autorka i realizatorka licznych projektów i szkoleń psychoedukacyjnych oraz rozwojowych wspierających dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach oraz konferencjach. Podczas współpracy z klientem ceni sobie podejście interdyscyplinarne. Darząca dużym uznaniem nurt psychologii humanistycznej, a w terapii podejście rozwojowe, oparte na relacji. Nieustannie zafascynowana tematem wsparcia osób ze spektrum autyzmu. Prywatnie dumna mama, pasjonatka fotografii, miłośniczka obcowania z naturą i poszukiwania nowych miejsc, smaków i doświadczeń.
Aleksandra Narowska-Bryła

Anna Lalik

Psycholog. W Pracowni prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną. Jest certyfikowanym terapeutą funkcji poznawczych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej realizowała projekty szkoleniowe, doradcze, edukacyjne oraz badawcze. Interesuje się aktywizacją osób w wieku senioralnym.

Elżbieta Stolle – Łogasz

Elżbieta Stolle – Łogasz współpracuje z Pracownią Psychologiczną Relacja od początku jej powstania. Jest psychologiem psychoterapeutą w Mielcu, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła również szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Porozumienia bez Przemocy.
W Relacji przyjmuje głównie klientów indywidualnych, pary oraz młodzież. Zajmuje się konsultacjami oraz psychoterapią.

Ela ma ogromną wiedzę i doświadczenie w pracy z klientami. Jest wrażliwa na drugiego człowieka – potrafi prawdziwie słuchać. Najchętniej odpoczywa czytając książki i pielęgnując swój ogród – tak, jak pomaga pielęgnować relacje swoich klientów.

Jeśli chcesz skontaktować się z Elą, zadzwoń pod numer 666 245 238

Gerta Fijołek

Psycholog. W Pracowni zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną. Jest certyfikowanym terapeutą funkcji poznawczych. Autorka programów rozwojowych i psychoedukacyjnych.

Specjaliści pracujący w gabinetach Relacji mają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie. Nasze usługi są kompleksowe! Oferujemy psychoterapię dorosłych, pomoc psychologiczną, terapię par, terapię dzieci i młodzieży, doradztwo zawodowe, diagnozę i terapię neuropsychologiczną oraz terapię uzależnień.

Gdzie znajdziesz psychologa w Mielcu?

Nasze gabinety psychoterapeutyczne mieszczą się w budynku przy ul. Sienkiewicza 35/1 w Mielcu. To widoczny z głównej drogi dom otoczony ogrodem w centrum miasta. Dysponujemy cichymi gabinetami pracy indywidualnej oraz pokojem pracy grupowej. Nasze gabinety są przyjazne dzieciom, sprzyjają skupieniu i intensywnej pracy. Prowadzimy też zajęcia warsztatowe w firmach i instytucjach.

Pracownia Psychologiczna Relacja. All Rights Reserved. 2021